VIII Walny Zjazd Sprawozdawczy RZP Elbląg

W dniu dzisiejszym w Karczowiskach odbył się VIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu. Przyjęte zostało sprawozdanie Prezesa z działalności Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu za lata 2020-2022 oraz udzielono absolutorium obecnemu Zarzadowi .                                                                  Przyjęto i zatwierdzono sprawozdania komisji rewizyjnej i sadu koleżeńskiego.


Honorowy Prezes RZP Marian Badeński został odznaczony Medalem 100-lecia PZP

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.