Kontakt

REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W ELBLĄGU
Z SIEDZIBĄ W STARYM POLU

82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej  21 B
REGON 170302172                 NIP 579-10-86-123

Nr konta bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
tel. 451156096
e-mail :  rzp.elblag@gmail.com
(biuro czynne poniedziałek, środa, piątek)
Kierownik biura – Janina Lepczak

Zarząd RZP w Elblągu :
Prezes Zarządu – Waldemar Badeński  e-mail: info@nektar.com.pl
Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Matula
Skarbnik – Ryszard Mówiński               e-mail: r.mowinski@onet.eu
Sekretarz – Krzysztof Żukowski
Członek zarządu – Antoni Pociejewski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Zygmunt Krasowski
Sekretarz – Wiktor Charabin
Członek komisji – Wojciech Strzyżewski

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący – Sławomir Parasiak                                                                                   Sekretarz – Wioletta Szatkowska                                                                                           Członkini sądu – Małgorzata Guzowska