Kontakt

REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W ELBLĄGU
Z SIEDZIBĄ W STARYM POLU

82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej  21 B
REGON 170302172                 NIP 579-10-86-123

Nr konta bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
tel. ( 55) 270 11 60, centr. 270 11 11 , fax. (55) 270 11 62
e-mail :  rzp.elblag@gmail.com
(biuro czynne poniedziałek, środa, piątek)
Kierownik biura – Janina Lepczak

 

Zarząd RZP w Elblągu :
Prezes Zarządu – Waldemar Badeński e-mail: info@nektar.com.pl
Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Matula
Skarbnik – Ryszard Mówiński               e-mail: r.mowinski@onet.eu
Sekretarz – Krzysztof Żukowski
Członek zarządu – Antoni Pociejewski

 

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Krasowski
Andrzej Kosacki
Mateusz Baranowicz

 

Sąd Koleżeński:
Wioletta Szatkowska
Bogdan Kusyk
Małgorzata Guzowska