Zatrucia pszczół

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– artykuł   „Chrońmy pszczoły”

Upadki pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. Dane kontaktowe zamieszczono poniżej :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11
Sekretariat:  tel. 89 533-21-28
fax. 89 534-36-23
wi-olsztyn@piorin.gov.pl

godziny pracy 730-1530

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48
Sekretariat: tel. 58 302-36-35;  303-14-50,
fax. 58 303-11-10
wi-gdansk@piorin.gov.pl

godziny pracy 730-1530

 

 PIWET PUŁAWY – Instrukcja pobierania i przesyłania próbek do laboratoryjnych badań diagnostycznych przy podejrzeniu ostrego zatrucia pszczół środkami ochrony roślin   
Instrukcja postępowania przy zatruciu pszczół – PDF

 

Film  „Dobra praktyka ochrony roślin – ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin”.