Refundacje 2023

Leki dla pszczół – ceny brutto – dotacja do 90 % ceny netto
Leki oferta 2023
1. APIWAROL – 62,79 zł. 25 tabletek na 5 rodzin pszczelich;
2. BIOWAR – 69,08 zł. 10 pasków na 5 rodzin pszczelich;
3. APISTRP 500 – 70,96 zł. 10 pasków na 5 rodzin pszczelich;
4. BAYVAROL – 93,31 zł. 20 pasków na 5 rodzin pszczelich;
5. APIGUARD tacka 50g – 10,76 zł. tacka na 0,5 rodziny pszczelej;
6. APIGUARD 2 x 3kg – 1093.82 zł. wiadro z żelem na 60 rodzin pszczelich;
7. APILIFE VAR – 15,05 zł. opakowanie foliowe z 2 płytkami na 0,5 rodziny pszczelej;
8.THYMOVAR – 98,13 zł. opakowanie foliowe z 10 paskami na 5 rodzin pszczelich;
9. POLY VAR YELLOW – 127,66 zł. opakowanie foliowe z 10 paskami na 5 rodzin pszczelich;
10. VARROMED – 132,19 zł. zawiesina do ula 555 ml dla 12 rodzin pszczelich przy jednokrotnym podaniu;
11. APIVAR – 66,10 zł. 10 pasków na 5 rodzin pszczelich;
12. OXYBEE – 183,51 zł. roztwór i proszek do sporządzenia zawiesiny dla 16,4 rodziny pszczelej;
13. Api-Bioxal – 88,72 zł. roztwór 500 ml dla 10 rodzin pszczelich;
14. Formicprotect 10 saszetek – 308,40 zł. dla 10 rodzin;
15. Formicprotect 30 saszetek – 850,02 zł. dla 30 rodzin;
usługa weterynaryjna 1 zł brutto od każdego pszczelarza
Wpłaty na leki weterynaryjne do 30.04.2023 na konto :
Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B
Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
Z dopiskiem: za jaki lek – ilość sztuk, imię i nazwisko , z jakiego koła pszczelarskiego.

 

 

 

Matki pszczele i odkłady – dotacja do 70 % ceny netto

MATULA
MATKI Nieunasienione -25,00 zł. MATKI Unasienione – 80,00 zł.
ODKŁADY – 250,00 zł

ŁYSOŃ
MATKI NU – 30,00 zł. MATKI UN – 90,00 zł.
ODKŁADY – 270,00 zł.

LOC
MATKI Unasienione – 70,00 zł

GEMBALA
MATKI Nieunasienione – 30,00 zł. MATKI Unasienione – 90,00 zł.

LUTKIEWICZ
MATKI Nieunasiennione – 30,00zł. MATKI Unasienione – 90,00 zł.

WILDE
MATKI Nieunasienione – 30,00 zł. MATKI Unasienione – 90,00 zł.
ODKŁADY – 350,00 zł.

MIODOLAND
MATKI Nieunasienione – 25,00 zł. MATKI Unasienione – 80,00 zł.

GRABOWSKI Franciszek (car ,,Żuławska”)
MATKI Nieunasienione – 32,40 zł. MATKI Unasienione – 75,60 zł.
WSZYSTKIE CENY PODANE BRUTTO.

WILDE Matka Kortówka
Centrum Pszczelarskie 11-034 Gryźliny ul. Miodowa 23 ,
e-mail: poczta@pasiekawilde.pl
tel. +48 89 524 03 23
tel. kom. +48 605 036 181
ŁYSOŃ Matka „Viktoria”
Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Klecza Dolna 148 , tel. 33 870-64-02
MATULA Matka „Bałtycka”
Zbigniew Matula, Orneta tel./fax. 55 242 26 41 , kom. 608 529 634

LOC
Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc tel. 25 643-61-57, kom. 603-767-045

GEMBALA rasa kraińska”PRIMA”, „GEMA” , rasa kaukaska WG
PASIEKA MELLIFERA M. Gembala, Żelków Kol., tel. kom. 607-695-247
MIODOLAND
Gospodarstwo Pasieczne Paweł Sęk tel. 790218773, 166288731 lub mailowo miodoland@gmail.com. Matki pszczele Sklenar 47/19/48 , Sklenar 47/H/47 , Sklenar 47/G/10 , Troiseck CT

Wpłaty na pszczoły do 30.04.2023 na konto :
Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B
Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
Z dopiskiem: nazwa hodowcy, za jaki matki (odkłady) – ilość sztuk, imię i nazwisko kupującego, z jakiego koła pszczelarskiego.