Refundacje 2024

CENY LEKÓW W 2024r.:
Oferta leków na 2024r.

Wpłaty na leki weterynaryjne do 31.03.2024r na konto :
Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B
Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
Z dopiskiem: za jaki lek – ilość sztuk, imię i nazwisko kupującego, z jakiego koła pszczelarskiego.

 

WYKAZ CEN PSZCZÓŁ Z PASIEK HODOWLANYCH REKOMENDOWANYCH PRZEZ RZP NA SEZON 2024.:

Oferta na pszczoły 2024r

Wpłaty na pszczoły do 31.03.2024r na konto :
Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B
Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
Z dopiskiem: nazwa hodowcy, za jaki matki (odkłady) – ilość sztuk, imię i nazwisko kupującego, z jakiego koła pszczelarskiego.