KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT RZP

Regionalny Związek Pszczelarzy informuje, że podstawą do wzięcia udziału pszczelarza w programie dla inwestycji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023 – 2027 (zakup sprzętu,pszczół,leków itp.) oraz otrzymania pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich niezbędne jest posiadanie numeru ewidencji producentów (EP).
Wpisu do ewidencji producentów dokonać można w ARMiR na podstawie złożonego wniosku.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania KOMUNIKAT! została wyłączona

Dochód z działu specjalnego produkcji rolnej

Dotyczy pasiek   powyżej 80 rodzin pszczelich

W 2023 roku obowiązuje norma dochodu  z 1 rodziny pszczelej 3 zł 90 gr

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dochód z działu specjalnego produkcji rolnej została wyłączona

Ankieta pszczelarska- Instytut Ogrodnictwa-PIB

Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa-PIB zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta dotyczy fenologii pszczelarskiej, gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i wiedzy pszczelarskiej.  Ankieta jest częścią zadania „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek”
i jest  kontynuacją badań prowadzonych w  Zakładzie Pszczelnictwa od 1958 roku. Celem badań jest obserwowanie zmian
w polskim pszczelarstwie m.in. w kontekście zmian w przyrodzie i rolnictwie związanych ocieplaniem klimatu.
Proszę również o rozpowszechnianie ankiety wśród pszczelarzy.
Ankieta on-line dostępna jest pod adresem:
Ankietę można wypełnić anonimowo zajmuje to około 20 minut. Zachęcam do udziału w badaniach, ponieważ ich wartość  zależy od liczby respondentów.
Z wyrazami szacunku dr hab. Dariusz Gerula koordynator projektu
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , | Możliwość komentowania Ankieta pszczelarska- Instytut Ogrodnictwa-PIB została wyłączona

Pszczelarstwo bez barier

Na rzecz pszczelarstwa dostępnego dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, działamy od lat. W minionym roku postawiliśmy kolejny krok w walce w tej słusznej sprawie. Dzięki pożyczce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 54 760 zł wyposażyliśmy pracownię edukacyjną – Centrum Pszczelarstwa „Bez Barier”. Stworzone zostały warunki do zajmowania się tą dziedziną przez osoby z poważnymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Nasza pracownia posiada m.in. uchylną miodarkę elektryczną, specjalny stół do odsklepiania, ule szafkowe, podjazdy i ułatwienia, pozwalające na pracę z pszczołami osobom na wózkach.  Możemy tam prowadzić szkolenia i wszelkiego typu zajęcia, adresowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Związek może popularyzować pszczelarstwo i zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie” www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pszczelarstwo bez barier została wyłączona

Komunikat

Prośba firmy działającej na rzecz Ukraińców:

Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o wsparcie w pozyskaniu wosku na potrzeby produkcji świec
do przetrwania / okopowych na potrzeby wojska ukraińskiego, bezpośrednio na linie frontu.
Nie potrzebujemy wosku wysokiego gatunku, wystarczą
tzw. odpady, wosk niższego gatunku, nieoczyszczony.  Biorąc pod uwagę okres trwania wojny najważniejszym jest kwestia ceny. Jeżeli znajdzie się chętny oddać bez odpłatnie
odpady / wosk niższego gatunku, odbierzemy osobiście
lub zapłacimy za kuriera. Chętnie również kupimy w rozsądnej cenie, praktycznie dowolne ilości.

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy zwraca się do Prezesów kół terenowych o dokonanie zbiórki wosku na wyżej wymieniony cel. Zebrany wosk proszę przekazać do zarządu RZP.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Idą Święta !!!

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia                                            oraz szczęśliwego Nowego Roku 2023 życzy Zarząd RZP Elbląg

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Idą Święta !!! została wyłączona

Zmiana w Zarządzie RZP Elbląg

Chciałbym poinformować o złożeniu rezygnacji z funkcji sekretarza w Zarządzie RZP Elbląg z powodu zwiększonych obowiązków zawodowych, kolidujących z pracą na rzecz związku. Jednocześnie składam serdeczne podziękowanie całemu Zarządowi za wspólną długoletnią pracę.                                                                                                                                Od grudnia nowym sekretarzem Zarządu RZP Elbląg został Krzysztof Żukowski z KT Elbląg, któremu życzę powodzenia w pracy związkowj.                                                                                                   – Piotr Sobuń

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiana w Zarządzie RZP Elbląg została wyłączona

Większe dopłaty do rodzin pszczelich

                                                                      Zwiększamy 2,5 – krotnie dopłaty do każdej rodziny pszczelej z 20 zł na 50 zł – mówił w niedzielę w Przysusze (woj. mazowieckie) podczas swojego wystąpienia na konwencji PIS wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.                                            Zapowiedział też środki finansowe na zakup sprzętu pszczelarskiego, leków, sprzęt do przewożenia uli – te środki będą zapewnione w ramach wspólnej polityki rolnej.                       /źródło: FARMER.PL/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Większe dopłaty do rodzin pszczelich została wyłączona

VIII Walny Zjazd Sprawozdawczy RZP Elbląg

W dniu dzisiejszym w Karczowiskach odbył się VIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu. Przyjęte zostało sprawozdanie Prezesa z działalności Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu za lata 2020-2022 oraz udzielono absolutorium obecnemu Zarzadowi .                                                                  Przyjęto i zatwierdzono sprawozdania komisji rewizyjnej i sadu koleżeńskiego.


Honorowy Prezes RZP Marian Badeński został odznaczony Medalem 100-lecia PZP

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania VIII Walny Zjazd Sprawozdawczy RZP Elbląg została wyłączona

Kurs dla początkujących pszczelarzy

Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu wraz z Centrum Pszczelarskim „Nektar” zaprasza na kurs dla początkujących pszczelarzy – JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ WŁASNĄ PASIEKĘ?

Adresatami przedsięwzięcia są wszyscy, którzy są zainteresowani założeniem pasieki, początkujący pszczelarze oraz osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę na temat hodowli pszczół. Kurs kierujemy także do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Nasi kursanci otrzymają pakiet rzetelnej wiedzy o biologii pszczół i gospodarowaniu nimi. Zdobędą także niezbędne doświadczenie pod okiem pszczelarzy, prowadzących od lat swoje pasieki.  Osoby zaangażowane w kurs mogą pochwalić się wiedzą opartą o długoletnią praktykę. To pszczelarze, którzy z powodzeniem swoje zamiłowanie do pszczół przekuli w sprawnie działający biznes.

Zajęcia praktyczne będą odbywać się na terenie pasieki edukacyjnej, która posiada specjalistyczne wyposażenie i udogodnienia, pozwalające na szkolenie osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dlatego też zachęcamy do zgłoszeń osoby z niepełnosprawnościami. Na tych kursantów czeka także specjalna zniżka.

 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

  • Podstawy pszczelarstwa
  • Biologia rodziny pszczelej
  • Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia pasieki
  • Rośliny miododajne
  • Choroby pszczół i ich zwalczanie
  • Pozyskiwanie produktów pszczelich z naciskiem na pozyskiwanie miodu
  • Całoroczna gospodarka pasieczna: bieżące prace w pasiece w danym miesiącu ( od pierwszego przeglądu wiosennego do przygotowania rodzin do zimowli)
  • Metody powiększania pasieki
  • Żywienie pszczół i rola składników pokarmowych w zrównoważonej hodowli pszczół – czy żywienie pszczół ma związek z ich odpornością?

Kursanci otrzymają materiały, w formie skróconych prezentacji z najważniejszymi treściami.

 

KURS OBEJMUJE

 26 godzin zajęć, w tym:

16 godzin teoretycznych (on-line), prowadzonych przez mgr inż. Piotra Nowotnika – pszczelarza-praktyka, właściciela Centrum Pszczelarskiego Pasieki Michałów, doktoranta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;  szkoleniowca i wykładowcę.

10 godz. praktycznych (realizowanych w pasiece edukacyjnej w Karczowiskach Górnych k/Elbląga),  prowadzonych przez zawodowych pszczelarzy.

 

TERMINY

Zaczynamy od stycznia, kończymy w sierpniu 2023 r.

Rozpoczynamy 4 wykładami, prowadzonymi on-line, od stycznia do kwietnia 2023 r., raz w miesiącu. Zajęcia praktyczne realizowane będą od kwietnia do sierpnia 2023 r. , w 10 osobowych grupach w pasiece edukacyjnej w Karczowiskach Górnych k/Elbląga.

Służymy pomocą osobom zamiejscowym, które chciałyby podczas realizacji zajęć praktycznych, skorzystać noclegu i wyżywienia.

 

ADRESACI KURSU

Zapraszamy wszystkich tych, którzy:

– chcą założyć własną pasiekę,

– nie mają dużego doświadczenia i chcą pogłębić swoją wiedzę o pszczelarstwie,

– opiekują się pszczołami od niedawna,

– posiadają niepełnosprawność ruchową,

– osoby pełnoletnie.

 

KOSZT: 1 000 zł

 

ZGŁOSZENIA

Warunkiem przyjęcia na kurs jest wysłanie zgłoszenia pod adres skansenpszczelarski@gmail.com  i wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 zł do 25 listopada 2022 r. na konto:

P.P.H.U. „Nektar” Cecylia Badeńska Waldemar Badeński Małgorzata Guzowska

Karczowiska Górne 37

82-335 Gronowo Elbląskie

72 2030 0045 1170 0000 0497 0260

 

Kolejne wpłaty mogą być realizowane ratalnie:

–  250 zł, wpłata do 25.12.2022 r.,

– 250 zł, wpłata do 10.01.2023 r.

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest dokonanie całości wpłaty – 1 000 zł.

Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi przy zgłoszeniu rezygnacji z udziału w kursie do 10.12.2022 r. W przypadku braku wpłat w podanych terminach następuje anulowanie zgłoszenia.

! Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu ustalenia dodatkowych szczegółów.

 

KONTAKT

skansenpszczelarski@gmail.com

tel. 516 080 524

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia | Możliwość komentowania Kurs dla początkujących pszczelarzy została wyłączona