Jak wypełnić wniosek o pomoc dla pszczelarzy

Kolejność postępowania przy składaniu wniosku o pomoc w wysokości 20 zł od przezimowanej rodziny pszczelej 

  1. Pszczelarz składa wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii o wydanie zaświadczenia o wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc. /zaświadczenie jest bezpłatne/                                                            druk wniosku do pobrania > Wniosek o wydanie zaświadczenia PLW

2. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021

druk Excel do pobrania >  Wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy 2021

Do wniosku wpisujemy numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.> Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Jak wypełnić wniosek > druk  WZÓR WNIOSKU

Instrukcja wypełniania wniosku_Pszczoly_2021

Pomoc dla pszczelarzy strona inernetowa ARiMR

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.