Komunikat Prezydenta PZP

Koleżanki i Koledzy Prezesi Kół Terenowych                                                                              oraz  Pszczelarze Członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu

Informuję że, na skutek  podjętej interwencji przez nasz RZP i inne WZP/RZP w KOWR oraz PZP spowodowanej nie przyznaniem  refundacji na urządzenia wielofunkcyjne do kremowania i dozowania miodu i kilku innych asortymentów sprzętu pszczelarskiego doszło do spotkania osób decyzyjnych w Warszawie w dniu 18.11.2020. Złożyliśmy również wnioski o zmiany w KPWP na kolejne 3 lata (2022-2025) Z satysfakcję przyjęliśmy komunikat z tego spotkania który uwzględnia nasze propozycje Proszę o zapoznanie się z treścią.                                                                                                                                               Życzę zdrowia    Waldemar Badeński – prezes RZP Elbląg    19.11.2020

Komunikat Prezydenta PZP Tadeusza Dylona

Dnia 18 listopada 2020 r. z inicjatywy Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego, Pana Tadeusza Dylona, odbyło się w siedzibie PZP spotkanie dotyczące mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Celem spotkania było poruszenie tematów bieżącej realizacji zadań w ramach mechanizmu, jak również przyszłego okresu finansowania tj. po 2021 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Aneta Burghardt – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jacek Parszewski – Główny Specjalista, Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Michał Wójciak – Dyrektor Biura Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Pan Paweł Poleski – Kierownik Wydziału Wsparcia Pszczelarstwa BIR KOWR. Z uwagi na możliwość  organizowania oficjalnych spotkań tylko do 5 osób, zebranie odbyło się właśnie w takim gronie. Ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego uczestniczył Pan Tadeusz Dylon, Prezydent PZP.

               Podczas spotkania Prezydent PZP poruszył temat nieuwzględnionych w rozliczeniach zadań  kremownic dla pszczelarzy, zakupionych w postaci urządzeń wielofunkcyjnych. Zebrani uznali, że należy ponownie pochylić się nad podjętymi decyzjami i rozpatrzyć je pozytywnie dla pszczelarzy, gdyż urządzenia spełniają funkcje, której oczekiwano.

               W sprawie przyszłego okresu finansowania mechanizmu WRPP uczestnicy spotkania jednoznacznie uznali, że w nowym projekcie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa powinny znaleźć się zapisy, w ramach których katalog potrzeb pszczelarskich powinien pozostać otwarty, bez wskazywania np. konkretnych uli,  miodarek czy innego sprzętu pszczelarskiego. Pszczelarze powinni mieć możliwość samodzielnego określania swoich nowych potrzeb w oparciu o dotychczas dokonane zakupy urządzeń pasiecznych. Cały mechanizm powinien dążyć do uproszczenia kryteriów finansowania.

               Dziękujemy Wojewódzkim/Regionalnym Związkom Pszczelarzy, które wzięły czynny udział w przygotowaniu propozycji dotyczących przyszłego okresu finansowania mechanizmu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich.

Wszystkie organizacje członkowskie, których pszczelarze nie otrzymali zwrotu środków za zakupione urządzenia do kremowania miodów zachęcamy do ponownego odwołania się od decyzji KOWR w tej sprawie. 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.