KPWP 2020 Leki dla pszczół (ceny brutto)

 • APIWAROL               52,11  zł   –   opak. 25 tabletek (na 5 rodzin)
 • BIOWAR                    64,67  zł   –   10 pasków (na 5 rodzin)
 • BAYVAROL               84,94  zł   –   20 pasków (na 5 rodzin)
 • APIGUARD               97,50 zł   –   10 tacek (na 5 rodzin)
 • APILIFE VAR            14,45 zł   –   Opakowanie foliowe z 2 płytkami (dla 0,5 rodziny)
 • THYMOVAR             86,83 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 3,3 rodzin)
 • POLY VAR              120,14 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 5 rodzin)
 • VARROMED            111,46 zł   –   zawiesina do ula 555 ml (dla 12-37 rodzin przy jednokrotnym podaniu), zalecane 5-9 razowe podanie w ciągu sezonu dla 1 rodziny
 • APIVAR                      61,17 zł   –   10 pasków ( na 5 rodzin )
 • OXYBEE                   172,63 zł   –   Roztwór i proszek do sporządzenia zawiesin                                              (750 g + 2x125g) (dla 16,4 rodzin)
 • usługa weterynaryjna 1 zł brutto od każdego pszczelarza
Wpłaty na leki weterynaryjne do 30.04.2020 na konto : Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001 Z dopiskiem:  za jaki lek – ilość sztuk, imię i nazwisko , z jakiego koła pszczelarskiego
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.