VII Walny Zjazd RZP Elbląg


01.02.2020 rok – sala PODR w Starym Polu  – Od uroczystego wprowadzenia sztandarów kół pszczelarskich i RZP Elbląg oraz odśpiewania hymnu narodowego rozpoczął się VII Walny Zjazd Regionalnego Związku Pszczelarzy w  Elblągu.

        

        Ważnymi punktami porządku obrad Zjazdu było wystąpienie Prezesa RZP i zaproszonych gości oraz sprawozdania : Zarządu RZP za 2016-2019, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

         
Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom RZP. Następnie odbyły się wybory Prezesa , Zarządu RZP oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Jedynym kandydatem na Prezesa RZP  był dotychczasowy Prezes Waldemar Badeński, który został wybrany przez Zjazd  jednogłośnie. Nowo wybrany Prezes zaproponował kontynuację pracy Zarządu w składzie niezmienionym wyrażając zaufanie i satysfakcję z pracy członków poprzedniego Zarządu.


 Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu :                                                         Prezes Waldemar Badeński, Wiceprezes Zbigniew Matula, skarbnik Ryszard Mówiński,   sekretarz Piotr Sobuń, członek zarządu Antoni Pociejewski.

 

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Krasowski
Andrzej Kosacki
Mateusz Baranowicz

 

Sąd Koleżeński:
Wioletta Szatkowska
Bogdan Kusyk
Małgorzata Guzowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.