Ankieta COLOSS Badanie strat rodzin pszczelich w Polsce – zima 2018-19

Polski Związek Pszczelarski zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich chętnych do wzięcia udziału w ankiecie COLOSS  (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich).

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od kilku lat prowadzi badania strat rodzin pszczelich. Również w tym roku, w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich). Niektóre wyniki badań prowadzonych po zimie 2018/19 ukażą się w tegorocznych numerach 5-6 polskich czasopism pszczelarskich.

Łącznie w zeszłym roku Pracownia otrzymała 307 kwestionariuszy. Straty ogółem wyniosły 14,2%, z uwzględnieniem strat z powodu problemów z matką oraz klęsk żywiołowych. Były one znacznie niższe niż w trakcie poprzedniej zimy 2016/17 (21,8%) i osiągnęły średni poziom od czasu, kiedy prowadzimy monitoring. Najmniej rodzin utracili pszczelarze w województwie małopolskim i mazowieckim (5,2% i 8,3%) a najwięcej w woj. pomorskim oraz woj. warmińsko-mazurskim (36,4% i 28,1%). Jednakże liczba respondentów (otrzymanych ankiet) z tych ostatnich dwóch województw była mała i nie można wykluczyć, że odpowiedzieli przede wszystkim ci, którzy utracili wiele rodzin. Natomiast w województwach: lubuskim, łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, mimo znacznej liczby respondentów straty także sięgały powyżej 20%. Straty średnie w skali kraju sięgały 17,5% ale ponad połowa pszczelarzy nie odnotowała strat wyższych niż 10%. Straty wyższe niż 20% zgłosiła ok. ¼ pszczelarzy.

Pszczelarze, których pszczoły korzystały z kukurydzy donosili o dwukrotnie większych stratach (22,2%) niż ci, których pszczoły nie korzystały z takich plantacji (10,3%). W przypadku rzepaku, nie zaobserwowano wyraźnej różnicy.

Wszystkim, którzy dostarczyli dane oraz pomagali w ich zbieraniu Pracownia bardzo dziękuje.

Po zimie 2016/2017 wprowadzono do metod zbierania danych internetową ankietę. Jest to najbardziej przyjazny sposób udziału pszczelarzy w badaniu, ponieważ dane z bazy w prosty sposób możemy przenieść do arkusza danych, bez konieczności wielogodzinnego manualnego wprowadzania informacji od poszczególnych pszczelarzy.

Podobnie jak w latach ubiegłych ankietę można wypełnić anonimowo. Ankieta internetowa ma inny wygląd graficzny niż przeznaczona do druku. Ankieta internetowa będzie aktywna od 15 kwietnia do 26 czerwca i jest dostępna pod adresem internetowym:

Ankieta    https://www.bee-survey.com/index.php/816265?lang=pl

Dla tych z Państwa, którzy nie mogą wypełnić ankiety internetowej lub wolą ją wypełniać w wersji papierowej dołączamy ankietę do druku:

w formacie pdf

w formacie doc

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł. 

Koła i związki pszczelarskie prosimy o rozprowadzenie ankiety wśród ich członków. 
Bardzo ważne są dane od Wszystkich Pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny.

Prowadzony monitoring nie jest w żaden sposób powiązany z badaniami prowadzonymi przez inne instytucje, czy związki zbierające dane bez użycia ankiety COLOSS.

Aby dane mogły być analizowane łącznie z danymi międzynarodowymi papierowe wersje powinny trafić do Pracowni najpóźniej w połowie czerwca. Bardzo liczymy na Państwa współpracę i z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Po wydrukowaniu wersji papierowej należy ją wypełnić i przesłać pocztą.

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW

SGGW, Wydz. Med. Wet., KPiDW

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Można też wypełnić ankietę w Wordzie i odesłać, jako załącznik na adres  grazyna_topolska@sggw.pl  .

W imieniu Pani dr hab. Grażyny Topolskiej, prof. nadzw. SGGW serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.

 Z poważaniem

Biuro PZP

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.