Komunikat Zarządu RZP po spotkaniu z prezesami kół.

Koleżanki i Koledzy

W dniu 11.03.2017 Zarząd po konsultacjach postanowił :

  1. Skrócić termin wpłat na leki weterynaryjne do zwalczania warrozy do dnia 30 marca 2017.

Z powodu uzyskania dotacji na poziomie niewystarczającym Zarząd wystąpi o dodatkowe 20 % środków z rezerwy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. ARR zwróciła się do RZP o jak najszybsze określenie potrzeb dodatkowych na leki.

2. Zarząd ustalił termin końcowy składania dokumentów za zakupiony sprzęt pszczelarski  w ramach umów zawartych z członkami RZP na dzień 30 maja 2017.

3. Zarząd przypomina o konieczności złożenia zapotrzebowania na wsparcie z ARR na  2017-2018 do końca kwietnia 2017.

4. Zarząd zwrócił się do prezesów Kół Terenowych o wyznaczenie do 4 kandydatów na szkolenie rzeczoznawców ds. wyceny wartości uli z pszczołami przeznaczonych do likwidacji w ramach zwalczania ognisk zgnilca amerykańskiego. Po przeszkoleniu rzeczoznawcy będą mogli być powołani do prac w komisjach powoływanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

5. Ustalono termin wpłat na wycieczkę pszczelarską na Litwę do dnia 7 kwietnia 2017. (informacja wkrótce na stronie).

6. Zarząd zwróci się do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii w Gdańsku i Olsztynie o przedstawienie mapy obszarów zapowietrzonych zgnilcem amerykańskim pszczół na terenie działania naszego związku. Mapy będą mogły być wykorzystane w planowaniu bezpiecznych wędrówek pasiek na pożytki rzepakowe i inne.

7. Zarząd wystąpi do wszystkich gmin z prośbą o pomoc w propagowaniu bezpiecznego dla pszczół stosowania środków ochrony roślin. Zamówiono plakaty informacyjne.

8. Prosimy o informowanie zarządów Kół Terenowych o skali upadków rodzin pszczelich w czasie zimowli, szczególnie tych mających związek z niską skutecznością leków na warrozę.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.